γραμμές εσωτερικού

 

               ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  ΠΛΟΙΩΝ

 

                 ΧΙΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ:    BLUE STAR 1                    (αν.) 23:10 - 07:55 (αφ.)

ΤΡΙΤΗ:        ARIADNE HSW                  (αν.) 23:10 -07:10 (αφ.)

TETAΡΤΗ:     BLUE STAR 1                    (αν.) 23:10 - 06:55  (αφ.)

                 NISSOS RODOS HSW          (αν.) 08:10 - 23:00 (αφ.)

ΠΕΜΠΤΗ:    ARIADNE HSW                    (αν.) 23:10 - 07:10(αφ.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:   BLUE STAR 1                  (αν.) 23:10 - 06:55 (αφ.)

ΚΥΡΙΑΚΗ:     BLUE STAR 1*                 (αν.)23:10 - 07:55 (αφ.)

                  NISSOS RODOS HSW          (αν.)10:45 - 04:30 (αφ.)

*ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΣΤΑΣΕΙΣ

                 ΠΕΙΡΑΙΑ - ΧΙΟΣ  

ΔΕΥΤΕΡΑ :    ARIADNE HSW                    (αν.) 21:00 - 04:50  (αφ.) 

                 NISSOS RODOS HSW*        (αν.)14:00 - 06:10 (αφ.)

ΤΡΙΤΗ:         BLUE STAR 1                     (αν.)20:00 - 05:00 (αφ.)

ΤΕΤΑΡΤΗ:     ΑRIADNE HSW                   (αν.) 21:00 - 04:50(αφ.)

ΠΕΜΠΤΗ:     BLUE STAR 1 *                (αν.) 20:00 - 03:50 (αφ.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  ARIADNE HSW                    (αν.) 21:00 - 04:50 (αφ.)

                    NISSOS RODOS HSW**       (αν.) 14:00 - 07:10 (αφ.)

ΚΥΡΙΑΚΗ:     BLUE STAR 1                     (αν.)21:00 - 05:00 (αφ)

 *ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΣΤΑΣΕΙΣ


                     ΧΙΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

ΔΕΥΤΕΡΑ:     BLUE STAR 1                     (αν.)05:30 - 07:55 (αφ) 

ΤΡΙΤΗ:         ΑRIADNE HSW                    (αν.)05:20 - 08:00 (αφ.)

                 NISSOS RODOS HSW           (αν.) 06:25 - 09:05 (αφ)

ΤΕΤΑΡΤΗ:     BLUE STAR 1                     (αν.) 05:30 - 07:55 (αφ)

ΠΕΜΠΤΗ:      ARIADNE HSW                    (αν.)05:20 - 08:00 (αφ)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:  BLUE STAR 1                      (αν.)04:20 - 06:40 (αφ)

ΣΑΒΒΑΤΟ:    ARIADNE HSW                    (αν.)05:20 - 08:00 (αφ)

                  NISSOS RODOS HSW           (αν.)07:30 - 10:10 (αφ)

 

                     ΜΥΤΙΛΗΝΗ - ΧΙΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ     BLUE STAR 1                      (αν.) 20:00 - 22:40 (αφ)

ΤΡΙΤΗ         ARIADNE HSW                    (αν.) 20:00 - 22:40 (αφ)

ΤΕΤΑΡΤΗ     BLUE STAR 1                      (αν.) 20:00 - 22:40 (αφ)

                 NISSOS RODOS HSW            (αν.) 05:15 - 07:55 (αφ)

ΠΕΜΠΤΗ      ARIADNE HSW                     (αν.)20:00 - 22:40 (αφ.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  BLUE STAR 1                       (αν.)20:00 - 22:40 (αφ.)

ΚΥΡΙΑΚH      ARIADNE HSW                     (αν.)20:00 - 22:40 (αφ)

                 NISSOS RODOS HSW            (αν.) 08:45 - 11:00 (αφ)


                     ΧΙΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ     NΙSSOS MYKONOS HSW         (αν.)07:00 - 19:00 (αφ)

ΣΑΒΒΑΤΟ    NISSOS MYKONOS HSW          (αν.)07:00 - 19:00 (αφ) 

 

                     ΚΑΒΑΛΑ - ΧΙΟΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ     NHSSOS MYKONOS HSW          (αν.)21:30 - 09:15(αφ)

ΣΑΒΒΑΤΟ     NISSOS MYKONOS  HSW         (αν.) 21:30 - 09:15 (αφ)


                     ΧΙΟΣ - ΛΗΜΝΟΣ 

ΤΡΙΤΗ         NISSOS RODOS HSW                (αν.) 06:25 - 14:30

                 NΙSSOS MYKONOS HSW            (αν.) 19:50 - 02:50

ΣΑΒΒΑΤΟ     NISSOS RODOS HSW                (αν.) 07:30 - 19:40

                 EXPR. PEGASUS HSW (ΜΕΣΤΑ)   (αν.) 18:10 - 00:50

 

                      ΛΗΜΝΟΣ - ΧΙΟΣ 

ΤΡΙΤΗ          NISSOS RODOS HSW                 (αν.) 23:59 - 07:55

ΤΕΤΑΡΤΗ      NΙSSOS MYKONOS HSW             (αν) 12:25 - 19:20

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   EXPR. PEGASUS HSW (ΜΕΣΤΑ)    (αν.) 21:00 - 03:40

ΣΑΒΒΑΤΟ      NISSOS RODOS HSW                 (αν.)02:10 - 10:30


                       ΧΙΟΣ - ΣΑΜΟΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ      NISSOS RODOS HSW (ΒΑΘΥ)              (αν.)08:10 - 10:50

                  NΙSSOS MYKONOS HSW (ΚΑΡΛΟΒΑΣΣΙ) (αν.)19:35 - 21:20 

ΚΥΡΙΑΚΗ       NISSOS RODOS HSW (ΒΑΘΥ)               (αν)10:45 - 13:25

 

                       ΣΑΜΟΣ - ΧΙΟΣ 

ΤΡΙΤΗ          NISSOS RODOS HSW (ΒΑΘΥ)              (αν) 03:30 - 06:10

                  NΙSSOS MYKONOS HSW (ΒΑΘΥ)          (αν.)17:15 - 19:35

                  NΙSSOS MYKONOS HSW (ΚΑΡΛΟΒΑΣΣΙ) (αν.)16:00 - 19:35

ΣΑΒΒΑΤΟ      NISSOS RODOS HSW (ΒΑΘΥ)               (αν.)04:30 - 07:10 {μεσάνυχτα Παρασκευής}

 


                       ΧΙΟΣ - ΙΚΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ      NISSOS RODOS HSW (ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ)      (αν.) 08:10 - 13:20

                  NΙSSOS MYKONOS HSW (ΕΥΔΗΛΟΣ)       (αν.) 19:35 - 22:50

ΚΥΡΙΑΚΗ       ΝISSOS RODOS HSW (ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ)       (αν.) 10:45 - 17:40

                       ΙΚΑΡΙΑ - ΧΙΟΣ 

ΤΡΙΤΗ          NISSOS RODOS HSW (ΑΓ.ΚΥΡΗΚΟΣ)        (αν.) 01:10 - 06:10 {μεσάνυχτα Δευτέρας}

                  NΙSSOS MYKONOS HSW (ΕΥΔΗΛΟΣ)        (αν.) 14:25 - 19:35

ΣΑΒΒΑΤΟ      NISSOS RODOS HSW (ΑΓ.ΚΥΡΗΚΟΣ)        (αν.) 01: 10 - 07:10


                     ΧΙΟΣ - ΦΟΥΡΝΟΙ 

ΚΥΡΙΑΚΗ      NISSOS RODOS HSW           (αν.) 10:15 - 16:55

                     ΦΟΥΡΝΟΙ - ΧΙΟΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ     NISSOS RODOS HSW           (αν.) 01:55 - 07:10


                       ΧΙΟΣ - ΠΑΤΜΟΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ      NISSOS RODOS HSW           (αν) 08:10 - 15:00 (αφ.)

KΥΡΙΑΚΗ       NISSOS RODOS HSW           (αν) 10:45 - 19:20 (αφ.)

                       ΠΑΤΜΟΣ - ΧΙΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ      NISSOS RODOS HSW            (αν)23:30 - 06:10 (αφ.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   NISSOS RODOS HSW           (αν)23:30 - 07:10 (αφ.)


                        ΧΙΟΣ - ΝΑΞΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ        NISSOS RODOS HSW           (αν) 10:45 - 22:15 (αφ.)

ΝΑΞΟΣ - ΧΙΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ       NISSOS RODOS HSW          (αν.) 20:00 - 06:10 (αφ.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    NISSOS RODOS HSW          (αν.)  20:00 - 07:10 (αφ.)


                         ΧΙΟΣ - ΠΑΡΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ         NISSOS RODOS HSW          (αν.) 10:45 - 23:30

                         ΠΑΡΟΣ - ΧΙΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ        NISSOS RODOS HSW           (αν.) 18:50 - 06:10

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    NISSOS RODOS HSW           (αν.)  18:50 - 07:10

**ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ , ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ